Enter your keyword

NOVÝ INFORMAČNÍ ZDROJ – RS SESTRY V AKCI

NOVÝ INFORMAČNÍ ZDROJ – RS SESTRY V AKCI

Roztroušená skleróza (RS) je chronické onemocnění centrálního nervového systému, které může významně ovlivnit každodenní život pacientů. Každá pomocná ruka nebo informační zdroj tak pro ně mohou představovat obrovskou podporu.  Jedním takovým informačním zdrojem je projekt RS SESTRY V AKCI, který byl vytvořen právě s myšlenkou rozšířit možnosti podpory. Co je cílem projektu RS SESTRY V AKCI?  […]

Selektivní imunorekonstituční terapie

Selektivní imunorekonstituční terapie

Roztroušená skleróza je autoimunitní onemocnění, které postihuje centrální nervový systém, tj. mozek a míchu. Imunitní systém za normálních okolností chrání náš organismus před viry a bakteriemi. Při RS imunitní systém nefunguje správně – buňky imunitního systému napadají myelin nervových vláken v mozku a míše a způsobují jejich zánět. Příznaky závisí na části nervového systému, která je […]

Pacienti s roztroušenou sklerózou v době chybějících léků

Pacienti s roztroušenou sklerózou v době chybějících léků

Česká republika (ČR) čelí v současné době, a zejména pak od doby pandemie COVID-19, bezprecedentnímu nedostatku léků. Jedná se však o problém, který zasáhl nejen ČR, ale i celou Evropu. Aktuálně je v ČR registrováno téměř 56 000 variant léků, z toho je více než 8 000 variant aktivně obchodováno. Výpadky se v ČR dle […]

I s nemocí se dá jít za svými sny

I s nemocí se dá jít za svými sny

V kolotoči tisíců každodenních povinností se na to snadno zapomene. Jak pacient vnímá neznámé prostředí, chování zdravotníků, svoji nemoc, kterou nečekal. Skutečné příběhy lidí, kteří se potýkají s nemocí. Je vám ani ne 20 let, jste mladý, zdravý, úspěšný sportovec. Jakub Túma reprezentoval ČR na dvou šampionátech do 18 let a na dvou do 20 […]

Význam péče o duši a zdraví u pacientů s RS

Význam péče o duši a zdraví u pacientů s RS

Každý člověk se může ocitnout v těžké životní situaci, jakou je i vyslechnutí si své diagnózy. Nezřídka se stává, že se u něj ještě před tím objevují zdravotní příznaky a obtíže, prožívá pochyby a obavy o sebe a své zdraví. Po stanovení a vyslechnutí diagnózy pak může prožívat vážnou krizi. Nový pacient se dozvídá spoustu […]

ROSKIÁDA: soutěž pacientů s roztroušenou sklerózou

ROSKIÁDA: soutěž pacientů s roztroušenou sklerózou

Motto a cíl Povzbudit nemocné k pohybové aktivitě, posilovat jejich sebevědomí, vyměňovat si zkušenosti, utužovat vzájemné vztahy. V pátek po zahájení bude setkání společenské a kulturní, v  sobotu především sportovní a informační. Obě části jsou pro pacienty s RS významné a důležité. Pořadatel: Unie ROSKA – česká MS společnost, z.s., Křižíkova 167/50, 186 00 Praha 8 Karlín, www.roska.eu […]

Článek: Sexuální poruchy u roztroušené sklerózy a jejich možná řešení

Článek: Sexuální poruchy u roztroušené sklerózy a jejich možná řešení

V životě člověka s roztroušenou sklerózou (RS) se může objevit velká škála obtíží zasahujících téměř do všech aspektů života. Diagnóza RS se týká lidí většinou kolem třicátého roku věku, tedy doby, kdy žijeme sexuálně velmi aktivně. Mnozí se snaží najít partnera, plánují rodičovství, nebo již partnera mají a přejí si udržet spokojenost jak svou, tak [...]
  • 1
  • 2
  • 5