Enter your keyword

Význam zdravé stravy při roztroušené skleróze

Význam zdravé stravy při roztroušené skleróze

Vliv stravování na zdraví lidského organizmu je zásadní. Potraviny dodávají tělu látky potřebné k růstu, výstavbě a obnově tkání. Dále z nich tělo získává energii pro všechny prováděné činnosti a zároveň jej chrání před negativními vlivy prostředí, kterým je každý z nás vystaven. U nemocných lidí hraje správná výživa důležitou roli hlavně v prevenci dalších nemocí, zkvalitňuje […]

Pět tipů, jak se udržet tělesně i psychicky fit

Pět tipů, jak se udržet tělesně i psychicky fit

Únava, ztuhlé tělo, urologické obtíže nebo omezené sexuální funkce. To jsou příznaky RS, které, pokud nás trápí, mohou vést k pocitům selhání, smutku a dalším psychickým problémům. Ereska má různé příznaky a u každého z nás se může projevovat odlišně. Je to nemoc, kterou sice vyléčit úplně nelze, ale léčba dokáže zpomalit její průběh. Současně […]

Doporučené postupy pro pacienty s roztroušenou sklerózou v době pandemie covidu-19

Doporučené postupy pro pacienty s roztroušenou sklerózou v době pandemie covidu-19

Podle dosavadních poznatků nepředstavují autoimunitní onemocnění vyšší riziko pro infekci koronavirem. V současné době probíhá intenzivní sběr dat pacientů s roztroušenou sklerózou (RS), u kterých bylo toto onemocnění prokázáno, ale zatím nejsou soubory statisticky signifikantní. Proto je možné vycházet ze zkušeností na menších souborech pacientů a z mechanizmů účinků jednotlivých imunomodulačních preparátů ze skupiny DMDs (disease modyfying […]