Enter your keyword

Do terapie RS přicházejí nová léčiva, co lze od nich očekávat?

Do terapie RS přicházejí nová léčiva, co lze od nich očekávat?

Každý nový lék u nevyléčitelné choroby vždy představuje určitou naději, a to jak pro pacienty, tak pro samotné lékaře, kteří o tyto pacienty pečují. Přestože každý nově registrovaný léčivý přípravek představuje nový léčebný potenciál, je potřeba si na nový lék zachovat kritický pohled. Je třeba studovat data z registračních studií, ale i následně data z registrů a […]

Pozvánka na výstavu

Pozvánka na výstavu

Unie ROSKA – česká MS společnost, z. s. pořádá od 15. 11. do 31. 12. 2020 v Kulturním středisku Zámeček Smržovka putovní výstavu prací pacientů s roztroušenou sklerózou ,,ROZTROUŠENÁ KRÁSA“. Výstava je mezinárodní. Budou představeny práce pacientů z naší partnerské organizace Towarzystwo Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Jeleniej Górze. Záštitu převzali: MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, poslanec Parlamentu […]

Na dotazy odpovídá prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., MBA, z Neurologická kliniky LF UP a FN Olomouc

Na dotazy odpovídá prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., MBA, z Neurologická kliniky LF UP a FN Olomouc

Hrozí lidem s roztroušenou sklerózou nějaké větší riziko, co se týká covidu-19? Podle dosavadních poznatků nepředstavuje roztroušená skleróza (RS) vyšší riziko pro infekci koronavirem SARS-CoV-2. V současné době probíhá intenzivní sběr dat pacientů s RS, u kterých bylo prokázáno onemocnění covid-19, ale zatím tyto vzorky nejsou statisticky signifikantní. Proto je možné vyjít pouze ze zkušeností na menších souborech […]