Enter your keyword

Jak je to s progresí u roztroušené sklerózy?

Jak je to s progresí u roztroušené sklerózy?

Roztroušená skleróza se může zhoršovat nezávisle na relapsech (atakách). Proto je důležité, abyste jako pacienti vnímali jakékoliv změny ve svém zdravotním stavu, především pokud jde o zhoršování neurologických příznaků. Mnoho lidí si progrese svého onemocnění často nevšimne, nebo mu nepřikládá význam. Přitom čas je zásadní. Pokud upozorníte lékaře na progresi své roztroušené sklerózy (RS) včas, může vám lékař pomoci další zhoršování oddálit. Díky tomu bude i kvalita vašeho života co nejvíce zachována.


Co je to progrese onemocnění?

Progrese onemocnění stojí už na úplném počátku RS v centrálním nervovém systému (CNS). Často probíhá ještě předtím, než se člověk dozví, že trpí RS. Dochází k ní u všech forem RS. Hlavní příčinou progrese je zánět. Co se tedy přesně v CNS děje?

CNS je síť, která posílá informace mezi nervovými buňkami. Má podobu elektrických signálů, které cestují podél nervových vláken. Můžeme si ji představit jako železniční síť, po které cestují miliardy vlaků rychlostí sto metrů za sekundu.

Pokud jsou koleje poškozené, lze je opravit. Nejde to ale dělat donekonečna. Nakonec je už škoda taková, že ji nelze napravit, a vlaky na těchto kolejích už nemohou jezdit. To může negativně ovlivnit celou síť, ale i když je trať uzavřená, má ještě výhybkář možnost vlaky přesměrovat. A provoz může fungovat jako obvykle.

Podobně poškozuje zánět u RS centrální nervový systém. Organizmus ho někdy dokáže opravit, někdy se mu to ale nepodaří. Pak dochází k trvalému poškození nervových buněk a nervových drah neboli k progresi onemocnění.

Chronický a akutní zánět – oba vedou k progresi

Zánět je hlavní složkou aktivity onemocnění u RS. Existují dva typy zánětů. Abychom si představili, co oba typy v CNS způsobují, můžeme si je představit jako vodopád. Chronický zánět vypadá jako neustálý rovnoměrný proud vody. Je v CNS stále přítomný ve stejné intenzitě. Akutní zánět vypadá jako vodopád po přívalovém dešti. Objem a proud vody se rychle zvětšuje, voda se vylévá z břehů a zaplavuje okolí. Akutní zánět na krátkou dobu vzplane a poté se zase utiší.

U obou typů zánětů voda podemílá dno řeky. U chronického zánětu pomaleji, u akutního rychleji. Jakmile voda kameny na dně řeky odplaví, už se na stejné místo nikdy nevrátí.

Podobně vedou oba typy zánětů k nevratnému postižení a progresi RS.

Dopad progrese na každodenní život

Stejně jako vlaky, které mohou být odkloněny na jiné koleje, nemusejí mít lidé s RS navenek viditelné postižení. Může to být tím, že RS poškozuje funkce, které ostatní nevidí, nebo to jejich CNS dokáže prozatím skrýt. Odhalit progresi může být zvlášť v počátcích onemocnění obtížné, protože CNS dokáže kompenzovat ztrátu nervových buněk a drah takzvanou neurologickou rezervou. Posílá signály nepoškozenými oblastmi, nebo je nutí, aby převzaly nové funkce a současně se snaží opravit poškozené cesty.

Pokud jsou na železnici všechny tratě obsazené a výhybkář už nemá, kam by vlaky z poškozených kolejí odkláněl, začne mít doprava problémy, které zaregistrují už i cestující. Stejně tak u RS, když CNS nedokáže poškozené nerovové buňky a dráhy nahradit, začnou se příznaky silněji projevovat a zhoršuje se postižení.

Dopady progrese se mohou projevit mnoha různými způsoby:

1. Ztráta nezávislosti.

Např. schopnost řídit auto, nebo si dojít na nákup může ovlivnit mnoho symptomů: svalová slabost, spasticita, bolest nebo necitlivost v rukou či chodidlech, horší koordinace a pomalejší reakční doba.

2. Profesní život

RS také ovlivňuje mozkové funkce a myšlení, koncentraci, organizační schopnosti a paměť. To může v kombinaci s dalšími symptomy, jako jsou únava nebo problémy s řečí a zrakem, omezovat člověka při práci, případně vést i ke změně pracovní pozice.

3. Vyprazdňování

Mnoho lidí s RS trpí ztrátou kontroly nad močovým měchýřem a vyprazdňováním, což může vést k častějšímu nebo nutkavému používání toalety.

4. Partnerské vztahy a sexualita

Roztroušená skleróza ovlivňuje nezávislost člověka mnoha způsoby a může negativně zasahovat i do partnerských vztahů. Může snižovat sexuální vzrušení a způsobovat jiné poruchy, které komplikují fungování v intimním životě. Spolu s dalšími symptomy nemoci to může vést k nižší sexuální aktivitě.

Sledujte svůj zdravotní stav a spolupracujte s lékařem

Přestože RS může ovlivnit každý aspekt života, lze její progresi zpomalit. Pro minimalizaci trvalé ztráty nervových buněk a dopadu nemoci na každodenní život a budoucnost člověka je proto důležitá co nejčasnější léčba, která ovlivňuje nejen relapsy, ale i progresi RS. Studie prokázaly, že existuje větší šance na úspěšné zpomalení progrese, pokud jsou účinné léky podány brzy po stanovení diagnózy.

Progrese onemocnění je neustálý a trvalý proces, který může probíhat mnoho let bez povšimnutí. Je proto důležité, abyste o ní mluvili se svým lékařem a společně se ji snažili odhalit a zpomalit.

Více informací najdete na www.necekejnalavicce.cz.

Související příspěvky

Žádné komentáře

Leave a Comment

Your email address will not be published.