Enter your keyword

Unie ROSKA – reg. organizace Roska Olomouc, z.p.s.

Unie ROSKA – reg. organizace Roska Olomouc, z.p.s.

Pomáháme pacientům s roztroušenou sklerózou mozkomíšní i jejich rodinným příslušníkům.

Poskytujeme:
 • individuální poradenství,
 • kontakty,
 • psychorehabilitace,
 • rehabilitační pomůcky ve spolupráci s FN Olomouc.
Nabízíme a pořádáme:
 • rekondiční rehabilitační pobyty,
 • celoroční skupinové rehabilitační cvičení, jóga (cvičime od března do konce června po prázdninách od září do listopadu),
 • ergoterapii (procvičování jemné motoriky),
 • volnočasové aktivity, akce – Roskafest,
 • schůzky, setkání.
Organizace pořádá:
 • odborné přednášky,
 • besedy – informace o novinkách v léčbě.
 • Pacientům do 23 let pomůžeme při získání zaměstnání – rekvalifikační kurzy.
Nabízíme k zapůjčení:
 • knižní tituly,
 • edukační brožury,
 • časopisy.

 

Hájíme práva pacientů, jsme členy Národní rady osob se zdravotním postižením a ve spolupráci s ní poskytujeme právní poradnu.

Jsme členy KPSS – Komunitního plánování sociálních služeb Olomouc. Máte možnost se spolupodílet svými podněty na zlepšení sociální služeb a bezbariérové Olomouce. Pro více informací v případě zájmu pište prosím na e-mail:  roska.olomouc@seznam.cz.

Neváhejte a přijďte mezi nás, přijďte si popovídat a zasmát se.

Na provoz naší neziskové organizace můžete také přispět jakoukoliv finanční částkou na účet Roska Olomouc: Fio banka č. ú. 219704088/2010. Váš dar je daňově odečitatelná položka dle § 15 zákona č. 586/1992 Sb.

Děkujeme.

Jana Nakládalová, předsedkyně, statutární zástupkyně
Unie ROSKA – reg. organizace Roska Olomouc, z.p.s.


V tomto roce proběhlo již mnoho akcí, které jsme pořádali. Proběhl také podzimní týdenní rehabilitační pobyt v krásném prostředí Hostýnských vrchů, kam za námi přijel prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., MBA, vedoucí lékař MS centra Neurologické kliniky FN Olomouc. Seznámil nás s novinkami v léčbě a také zodpověděl spoustu zvídavých dotazů, které si pacienti připravili.

Proběhl jarní mezinárodní 24hodinový maraton pacientů s RS, každoročně pořádaný ve spolupráci všech organizací a rádia IMPULS, o kterém jste četli v předchozím čísle časopisu. Konala se také celorepubliková akce Trousíme, kde se soutěžilo o to, kdo a kde ujde víc kroků. Proběhla také Roskiáda. Zasazené slunečnice k mezinárodnímu i světovému dni roztroušené sklerózy odkvetly a zbyla už jen semínka pro sýkorky na zimu. Minulostí je i říjnová beseda o konopí s „konopným dědkem“ a dalšími velmi milými lidmi.

Co Vám tedy ještě můžeme nabídnout do konce roku 2021?

Celoroční cvičení ještě probíhá, končíme v listopadu, pokud se bude chtít ještě někdo zapojit, napište mi pro další informace. Do cvičení se mohou zapojit a přihlásit i klienti na vozíku, špatně se pohybující. Cvičení je částečně spolufinancováno klientem a probíhá v bezbariérových prostorách OUN – Oblastní unie neslyšících, Jungmannova 25 v Olomouci.

Listopadová schůzka a Vánoční besídka 

Na schůzky se scházíme každou druhou středu v daném měsíci v 15. hodin na stejné adrese: Jungmannova 25, Olomouc.

Budeme se na Vás těšit, nebojte se, s námi to zvládnete.

Jana Nakládalová, předsedkyně, statutární zástupkyně
Unie ROSKA – reg. organizace Roska Olomouc, z.p.s.


Je to už opravdu hodně dávno, kdy jsem, ani nevím kde, četla, že ,,nezáleží na tom, jak vypadáš, ale co v sobě máš.“

Olomouc, vlastní nemoc, spousta náhod a chuť pomoc nejen sobě, ale i ostatním, to všechno i něco navíc mě přivedlo k dobrovolnictví.

Jmenuji se Jana Nakládalová, bylo mi kolem padesáti, když mi lékaři diagnostikovali roztroušenou sklerózou mozkomíšní, nemoc, která se nedá vyléčit, jen s pomocí léků ovlivnit a zpomalit její průběh. Reagovala jsem asi jako každý pacient s novou nemocí, o které nemá žádné informace. A informace získané na internetu mě spíš vyděsily… Chtěla jsem někoho z masa a kostí, kdo má s diagnózou RS zkušenosti a kdo by mi moje otázky zodpověděl přímo. Při mém pátrání jsem se dozvěděla, že v Olomouci funguje organizace s názvem Roska. Ovšem nebyla na internetu, neměla nikde žádné letáčky a telefon, který jsem získala, dlouho nikdo nebral. Po delším čase jsem se koncem prázdnin konečně dovolala. S paní jsme se domluvily na schůzce a sešly se. Konečně mi někdo řekl, jak to je, jak to může být a co je důležité. Zapovídaly jsme se a mně bylo dobře.

Na konec našeho povídání u kávičky přišla studená sprcha. Bývalá předsedkyně paní Broňka mi řekla, že Roska už skoro není, že všem členům organizace oznámila odchod ke konci roku a tím i konec a zánik organizace. Nikdo z dosavadních členů nechtěl tuto funkci převzít.

V ten moment mě napadlo, že by to byla škoda. Tak jako já jsem sháněla informace a zkušenosti, potřebovala jsem si popovídat s těmi, kdo již mají s touto nemocí nějaké zkušenosti, tak to určitě budou chtít udělat i další. Řekla jsem jí tam na tom gauči, že to vezmu. Nevěděla jsem, co mě čeká, ani co roztroušená skleróza obnáší, ale tak jako mě neděsila nemoc (kromě opravdu docela stresujících informací na internetu), mě neděsilo ani mé rozhodnutí.

To byl rok 2007… Předsedkyní jsem byla zvolena v roce 2008. Pro mě i pro Rosku to byla velká změna. Co mi ta léta v Rosce dala? Dala mi kamarády, radost, smích, ale také boj s větrnými mlýny, beznaděj, vztek. Roska mi dala také pocit obrovského štěstí, když se něco povede.

Myslím si, že se toho za tu dobu povedlo docela dost. Když jsem začala chodit do FN na neurologické oddělení, které v té době bylo v přízemí spolu s příjmovou kanceláří, sesternou, kartotékou, jedním WC na chodbě, kde jsme čekali na kontroly, byla jsem docela v šoku.

Tak jsem si řekla, že by se to mohlo změnit. Povedlo se na základě petice, kterou jsem zorganizovala za pomoíi všech pacientů, kteří ji podepsali. Také díky tehdejší pomoci prof. MUDr. Jana Mareše, Ph.D., MBA, který je od samého začátku garantem naší organizace a s nímž jsem vše konzultovala. Pomohl nám také vedoucí Neurologické kliniky FN Olomouc prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN, vedení FN Olomouc a další.

Jak já s oblibou říkám, že to není o tom, že Nakládalka něco vymyslí a ono se to stane, ono se musí hooodně chtít, aby se to stalo. A tak se stalo, že týden po mých narozeninách v dubnu 2014 v olomoucké fakultní nemocnici bylo otevřeno nové MS (multiple scelerosis) centrum.

Když se to stane a pomůže to někomu zlepšit život jenom tím, že se mu líp jezdí po chodníku nebo má lepší hole, plošinu, chodítko, je to krásné. Nebo když zjistí, že nemoc je potvůrka, ale když někdy hodně zatne zuby, jde to a zase svítí sluníčko.

V listopadu 2014  jsem za svoji práci dostala ocenění Křesadlo pro lidi, kteří dělají neobyčejné věci. Ocenění jsem obdržela, ale pomáhá mi vědomí, že to nejsem já proti všem, ale že jsme to my – Stáňa, Blani, která vymyslela všechny kvízové otázky a chodila celé prázdniny s encyklopedií, Janka, Jaňulka, Iva, Zdenička, naši kluci a další.

Za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením jsem dostala v roce 2018 Cenu hejtmana Olomouckého kraje.

To jsou okamžiky, které vám pomohou dál bojovat nejen s nemocí, ale mrzí mě, že lidi moc neláká pomáhat druhým. Mluví se pořád o dobrovolnictví, o pomoci, o sbírkách – převážně jsou to sbírky pro nemocné děti, děti v domovech pro seniory. To se před Vánocemi nějak nosí. Nejsem proti ničemu, také pomůžu. Neláká je pomáhat tělesně postiženým, co vypadají ,,normálně“. O roztroušené skleróze se pořad málo mluví, i když se to za ta léta hodně změnilo. Proto jsem moc ráda, že mám skvělou kamarádku, která má ještě suprovější kamarády, a že jsou v našich obcích starostové, kteří nám pomáhají a podporují naši organizaci.

Už zase jsem v organizaci, ale ono je to tak nějak všechno propojené, manžel, mě podporuje, i když někdy brblá, že bych měla odpočívat, když už je toho moc. Zahrada, kde trávím hodně času, taková domácí rajčátka, okurky, papriky, jak říká vnučka: hlavně hodně sluníčka, voda, to mi dobíjí baterky, trošku ruční práce, když se to povede, tak to hned zase použiju na rekondici na ergoterapii, kde kreslíme, vyrábíme a rozdáváme jako dárky od srdce.

To je zatím asi všechno, jsem vychovaná tak, že si máme navzájem pomáhat. Někdy je docela obtížné rozeznat, kdo potřebuje pomoc, pozná se to: ten človíček poděkuje, ten, kdo vás potřebuje využít, se už většinou už neozve…

Tak krásné, spokojené a klidné podzimní dny a hezké Vánoce

Jana Nakládalová

Související příspěvky

Žádné komentáře

Leave a Comment

Your email address will not be published.