Enter your keyword

Pomocí lidem nemocným RS se začali zabývat sami nemocní

Pomocí lidem nemocným RS se začali zabývat sami nemocní

Roku 1983 vznikl první klub Roska při Svazu invalidů (SI) v Praze, postupně se přidávala další velká města po celé republice Tyto kluby organizovaly své vlastní aktivity, např. cvičení, plavání, přednášky, rekondice.

1. 7. 1992 byla na ministerstvu vnitra ČR zaregistrována Unie Roska jako občanské sdružení, které zastřešuje regionální Rosky (pobočné spolky) v celé ČR.

Se samostatností přišly i nové možnosti, nápady a potřebné impulzy, které vedly k nárůstu rozsahu a kvality poskytovaných služeb. Dochází k mezinárodní spolupráci i částečné profesionalizaci služeb.
Posláním Unie Roska je pomáhat lidem s roztroušenou sklerózou žít kvalitní důstojný a plnohodnotný život. Ve své činnosti navázala na spolky (kluby) Roska, které v ČR vznikaly od roku 1983. Unie ROSKA je aktivním členem mezinárodní federace MSIF a její evropské platformy EMSP.
Velice efektivní je svépomoc postižených, kterou realizujeme v 30 regionálních pobočných spolcích. Unie Roska má celorepublikovou působnost téměř ve všech krajích ČR a má cca 1 400 členů.

Realizované programy jsou např.:

 • Provozování regionálních center Roska pro specifické potřeby lidí s RS, tj. informační, poradenské a kontaktní místo, cvičební místnost, prostory pro internetový PC klub, jazykové kurzy apod.
 • pravidelné lekce cvičení, plavání, ergoterapie a arteterapie po celé ČR
 • každý rok pořádáme sportovní hry pro pacienty s RS „Roskiáda“
 • pořádání konferencí a seminářů
 • sociální práce včetně kompletního sociálně a pracovně právního poradenství, případně konkrétní pomoci
 • přímá realizace ozdravných akcí, tj. rekondičních rehabilitačních pobytů, rehabilitačních cvičení, plavání a hipoterapie
 • vydávání knižních publikací, audio a video CD a DVD
 • vydávání celostátního internetového časopisu iRoska http://www.roska.eu/casopis/index.php, edukačních brožur a regionálních tiskovin
 • výchova cvičitelů, realizace odborných přednášek a seminářů
 • zajištění kompletního informačního servisu
 • aktivní spolupráce s lékaři
 • mezinárodní spolupráce
 • klubová činnost

www.roska.eu

roska@roska.eu

Související příspěvky

Žádné komentáře

Leave a Comment

Your email address will not be published.